BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Saturday, February 27, 2016

Course Speaking of speech + ebookSpeaking of speech là khóa học bằng video kèm theo giáo trình rất hữu ích với những ai đang gặp khó khăn trong kĩ năng thuyết trình trước lớp học cũng như trước đám đông và dành cho những người đang muốn nâng cao khả năng thuyết trình của mình tới mức chuyên nghiệp. Khó học này giúp bạn tạo những ấn tượng ban đầu cách chuyên nghiệp, triển khai ý để nội dung được mạch lạc, cách tóm kết mang điểm nhất cao và cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể cùng những ngôn ngữ không lời khác cách hiệu quả.File ebook: Download

Link videos: Watching here
 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.