BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Wednesday, May 11, 2016

03 Chúa cất tiếng gọi con Gia Ân

Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn

Mà Chúa đã gọi con bước lên,

Sai con đi tới cuộc đời,

Trở nên như men giữa lòng người,

Sai con đi làm muối đất

Làm muối đất ướp cho mặn đời.

[ĐK] :
Chúa cất tiếng gọi con

Đi làm chứng nhân nước trời,

Phút thánh hiến từ đây

Suốt đời không bao giờ đổi thay

Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu

Đời con có gì dâng chúa đâu

Đây bao mơ ước dạt dào,

Niềm tin như con suối ngọt ngào

Đây bao tâm tình yêu dấu

Nguyện dâng hiến mãi như lần đầu

Từ đây trái tim chan chứa tình người

Đời con sống là cho Chúa thôi,

Yêu con nên Chúa gọi mời

Để nên chiên y tế của Người

Ôi thân con đầy yếu đuối

 Chờ ơn thánh Chúa luôn cải hồi.

 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.