BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Wednesday, January 2, 2013

Kiến tạo bản thân


Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó.
Định luật PARKINSON 


1.    Hãy nghin nát ni s hãi và hc hi mi điu bn mun.
2.   Ông tri không sinh ra ngưi đng trên ngưi, Ông tri không sinh ra ngưi đng dưi ngưi. Tt c, đu do s hc mà ra -Fukuzawa Yukichi.
3.   Tui tr không phi là mt giai đon ca Cuc Sng mà là mt trng thái ca Trí Tu-Tâm Hn- Nguyn Tt Thnh.
4.   Tôi chng phi là thiên tài, tôi ch có mt lòng ham hiu biết ghê gm-Albert Einstein.
5.   Vĩ nhân ch 1 phn trăm thiên phú còn li 99% là m hôi-Thomas Edison.
Nhìn nhng ngưi thành công, lch lãm có bao gi bn thy chnh lòng khi nhìn li bn thân mình? Du biết rng chúng ta ai cũng có giá tr riêng ca mình, nhưng có nhng ngưi có uy tín hơn, giá tr hơn trong mt ngưi khác! Bn có biết đ có đưc điu đó h đã b ra không ít m hôi và công sc không? Bn cũng có th có đưc điu đó nếu kiến to cho mình mt giá tr bn vng cho bn thân!
Đ giá tr bn thân đưc kiến to trong lòng ngưi khác không đơn gin chút nào đâu bn! Phi có s tha nhn ca h thì giá tr ca bn mi bn vng đưc! có bao nhiêu ngưi t khoe khoang, t khuếch trương bn thân mà đưc ngưi khác tha nhn chưa? Nếu bn không biết rng, chính bn phi t mang li giá tr cho mình, và giá tr đó phi là giá tr thc s thì bn mi có th đnh v đưc v trí ca mình trong lòng ngưi khác!
Đ làm đưc điu này bn cn Gi la cho s đam mê, thông thưng nhng ai có th theo đui đưc nim đam mê ca mình h luôn to đưc s khác bit vi ngưi khác. Cũng t đó h to nên nhng giá tr riêng ca bn thân không ln vi bt kỳ ngưi nào!
Tiếp theo Dn tình yêu vào vic mình làm khi làm đưc điu này bn s có ngun cm hng bt tn đ làm vic và chinh phc nhng th thách! Yêu công vic ca mình, yêu nhng gì đã đt đưc bn s tr nên mnh m hơn, hnh phúc hơn và thoi mái hơn vi cuc sng ca mình!
Hành đng ch không b đng đón nhn nhng vic s din ra vi mình, luôn trong tư thế sn sàng chun b cho nhng khóc khăn s đến vi mình! Bn có bao gi nhn ra, khi chúng ta luôn đón nhn nhng khó khăn vi thái đ ch đng bn s không b chúng nut trn và d dàng vưt qua nó! Đng đ bn thân mình b nhng khó khăn qut ngã và hãy hành đng đ gii quyết nhng khó khăn ca bn! Khi có đưc điu này bn s tr nên vô cùng đáng giá vi ngưi khác! Vì bn có th vưt qua mi khó khăn trong đi, điu mà không phi ai cũng làm đưc
Sng lc quan yêu đi chúng ta s có mt cuc sng hnh phúc và m áp bên nhng ngưi mình yêu thương! Bn s chng bao gi b nhng khó khăn đy ngã và cuc sng cũng như công vic ca bn luôn tiến trin thun li! Khi bn sng lc quan và nhìn nhn cuc sng mt cách lc quan bn s đơn gin hóa nhng khó khăn và th thách đ chinh phc nó!
Cui cùng Hoàn thin bn thân qua tng ngày, chng ai là hoàn thin c nhưng chúng ta có th hoàn thin mình dn qua nhng n lc và c gng đi thay mt cách tích cc! Bn đng bao gi quên đc tính khiêm nhưng đ ngày càng tr nên tt hơn trong mt nhng ngưi xung quanh! Hoàn thin bn thân, bn s đưc ngưi khác trân trng vì nhng c gng ca mình!
Chúc bn s kiến to nên giá tr ca bn thân bng nhng hành đng thiết thc  nhé! Đng bao gi sng gi di đ ngưi khác coi thưng và không tôn trng bn!

 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.