BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Thursday, June 27, 2013

Bước Đi Nhỏ Thay Đổi Cuộc Đời - Triết Lý Kaizen

Bước Đi Nhỏ Thay Đổi Cuộc Đời - Triết Lý Kaizen - Robert Maurer - Ebook

Bước Đi Nhỏ Thay Đổi Cuộc Đời - Triết Lý Kaizen: Thay đổi lớn được tạo thành những bước đi nhỏ. 

Phương pháp này rất dễ dàng nhưng được tóm tắt ngắn gọn như sau:

- Đặt những câu hỏi nhỏ

- Đề ra những suy nghĩ nhỏ

- Tạo những hành động nhỏ

- Giải quyết những vấn đề nhỏ

Rất khó có thể phủ nhận lý thuyết mang tính khoa học này: những bước đi nhỏ phá vỡ sự chống đối ăn sâu trong trí não con người mỗi khi phải thay đổi thói quen.

Mục Lục :

§ Lời tựa

§ Bước đi nhỏ

§ Chương 1: Tại sao lý thuyết Kaizen lại thuyết phục

§ Chương 2: Đưa những câu hỏi nhỏ

§ Chương 3: Đề ra những suy nghĩ nhỏ

§ Chương 4: Tạo những hành động nhỏ

§ Chương 5: Giải quyết những vấn đề nhỏ

§ Chương 6: Ban tặng những khoảnh khắc nhỏ

§ Chương 7: Khám phá những phần thưởng nhỏ

§ Chương 8: Triết lý Kaizen về cuộc đời.


Xin mời các bạn download Ebook (dạng pdf) tại đây : 
DOWNLOAD

Chúc các bạn Thành Công và Hạnh Phúc trong cuộc sống.
 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.