BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Tuesday, March 15, 2016

[Math] Dãy số và giới hạn

Dưới đây là tài liệu về các định nghĩa và khái niệm cơ bản về Giới hạn và Dãy số,kèm theo đó là các định lý thông dụng trong Dãy Số-Giới hạn.

Sau đây là phương pháp giải các bài toán về giới hạn của dãy số và hàm số. Trong tài liệu này các bài tập được xen kẻ các bài tập rất hay và có tóm tắt các lý thuyết đã học. Việc tính giới hạn thường sử dụng các dạng sau: Tìm giới hạn của dãy số, Chứng minh, Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn, Tìm giới hạn vô cực, Tìm giới hạn của hàm số, Tìm giới hạn một bên, Tìm giới hạn vô cực, Khử dạng vô định. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.   
Copyright © 2014 Fomica Sharing.