BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Tuesday, March 15, 2016

Phương pháp học tập siêu tốc - Bobbi DePorter & Mike Hernaki

“Một cuốn sách quý giá xuất hiện đúng lúc v{ hơn hẳn mọi cuốn sách viết về kỹ năng học tập khác... Dù bạn ở lứa tuổi nào, có nhiều hay ít kinh nghiệm thì đ}y vẫn là một cuốn sách vô cùng hữu ích và có thể mang lại niềm vui cho tất cả mọi người!”
- Chungliang Al Huang
Tác giả cuốn Embrace Tiger, Return to Mountain -“Cuốn sách trình bày rõ ràng các bài luyện tập, các mẹo nhỏ  và các chiến thuật để  thành công, giúp bạn trở th{nh người đứng đầu trong lớp học - người chiến thắng trong cuộc sống.”
- Tiến sĩ Thomas Armstrong
Tác giả cuốn In Their Own Way –
“Với những kết quả  không thể  tin được khi áp dụng tại các trường công lập danh tiếng, cuốn s|ch “Phương ph|p học tập siêu tốc” n{y quả  là một cuốn sách cần phải đọc. Chúng ta đang sống trong một thế  giới đầy cạnh tranh và chính những kỹ  năng nêu ra trong cuốn sách này sẽ  giúp chúng ta, dù  ở  lứa tuổi nào, tìm ra được lợi thế cạnh tranh để có thể thành công trong cuộc sống”.
- Patrick Foley

Chủ tịch Hãng chuyển phát nhanh DHL Worldwide Express -
 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.