BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Wednesday, May 11, 2016

05 Giao ước Gia Ân

Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con

Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở

Từ đây vâng từ đây, Chúa đã chọn con

Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.Lời Người nung cháy vàng khối

Lời Người phá đổ tội lỗi.

Con thân đứa bé thơ ngây, dám đâu loan báo lời Người.

Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thuở ấy

Ơn Ta thánh hiến ngươi rồi, trao ban Giao ước muôn đời.Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con

Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở

Từ đây vâng từ đây, Chúa đã chọn con

Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.Đường đời trăm phương ngàn lối.

Lòng người ai đâu dò tới

Bơ vơ hoang vắng cuộc đời, thân con lữ khách đường dài

Vì lời giao ước mà thôi, đừng ngại tương lai sẽ tới.

Mênh mông đất hứa cuộc đời, tay Ta năng đỡ không rời.Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con

Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở

Từ đây vâng từ đây, Chúa đã chọn con

Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.Dù đời thay đổi lời hứa

Lời Người giao kết vàng đá, nay con sẽ hiến cuộc đời

Tin yêu phó thác vào Người

Này là giao ước của Ta, là lòng trung kiên vàng đá

Cho non đá sẽ chuyển dời, kiên trung giao ước muôn đời.Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con

Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở

Từ đây vâng từ đây, Chúa đã chọn con

Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.


 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.