BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Saturday, January 19, 2013

Bản demo tài liệu CD Fomica

Fomica CD bao gồm:- 8 Chuyên đề lý thuyết
- 8 Đề thi lý thuyết (chỉ chứa các câu lý thuyết)
- 3 Đề thi đại học 2012, 2011, 2010 và các lời giải, phân tích chi tiết từ đội ngũ cố vấn. - Hơn 40 đề thi thử đại học năm 2012, 2011 và lời giải chi tiết từ các thủ khoa là cựu học sinh chuyên Lý trường CHuyên Khoa Học Tự Nhiên.

Demo Đề 01


Click vào đây

 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.