BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Thursday, January 3, 2013

Hành động với tất cả khả năng của mìnhCht lưng cuc sng luôn t l thun vi quyết tâm vươn ti s xut sc. Quyết tâm đt đến nhng lý tưng ca bn càng mnh m thì nhng phn thưng bn gt hái đưc càng ln lao. Bn có th đt đưc nhng thành qu xut sc bng cách hành đng vi tt c kh năng ca mình.

Quyết tâm vươn ti s xut sc s mnh m khi bn chuyên chú vào mt mc đích duy nht – phát huy tài năng ca bn đến mc cao nht. Quyết tâm vươn ti s xut sc s biu hin trong vic bn dn hết n lc ca mình vào nhng vic giúp bn đt đưc điu ám nh ln lao ca mình. Bn s ni bt vi hành đng đy n lc và đt hiu qu cao nht.
Mt trong nhng bài hc cơ bn đ tr nên có giá tr hơn là siêng năng nâng cao giá tr bn thân hơn. Phát trin cá tính là chìa khoá đ gia tăng giá tr. Hãy bt đu t vic làm nhng gì bn thích và thích nhng gì bn làm. Đó là bí mt ca thành công. Nó giúp cho bn gi vng ngun cm hng và s nhit tình mc cao.
Nhng ngưi thành công nht là nhng ngưi t qung bá h. H biết rng chính h là ngưi phi thâm nhp th trưng đ bán nhng tư tưng ca mình, vì nếu h không làm thì ngưi khác cũng s làm. Trong cuc sng hin nay, rt ít ngưi thành công có đưc mt s khi đu d dàng - h phi vt v ngưc xuôi và kiên trì vi s nhit tình cao đ và nim tin vào tài năng ca h.
Đ tr nên có giá tr hơn, bn phi xem xét tt c các khía cnh trong cuc đi mình t mt góc nhìn rng hơn so vi trưc đây. Tp trung sc mnh t ci thin và quyết tâm vươn ti s xut sc s gia tăng giá tr cá nhân ca bn. Và khi đó, mi vt xung quanh bn cũng s chuyn đi mt cách ngon mc theo bn.
Ngưi có tài và có kh năng s chng là gì c nếu h không vn dng cái tài và kh năng đó. H phi có đưc cm hng, hoch đnh tương lai, quyết tâm vươn ti s xut sc, và hành đng nhit tình đ thc hin nhng điu ln lao.

 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.