BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Sunday, March 31, 2013

Giải phượng trình chứa căn như thế nào?


Khi các bạn giải phương trình chứa căn, chúng ta có thể bình phương, lập phương,.... tuy nhiên, khi các bạn gặp một số phương trình dạng "khủng", khi đó các bạn cần phải cân nhắc và lựa chọn linh hoạt giữa các cách biến đổi.


DOWNLOAD
 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.