BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Tuesday, March 26, 2013

7 Loại Hình Thông Minh - Thomas Armstrong


Bạn hãy nhớ rằng, cho dù bạn nhận thấy rõ ràng bản thân thuộc một hoặc hai dạng thông minh trong số các loại  hình thông minh thì trong thực tế bạn vẫn luôn luôn sở hữu tất cả bảy loại trí thông minh...
...Trong cuộc sống của chúng ta, bảy loại hình thông minh được thể hiện theo những cách khác nhau và duy nhất ở mỗi người, không ai giống ai. Rất hiếm khi có người đạt được một mức độ thông minh ở cả sáu hoặc bảy loại trí thông minh...

Với từng loại trí thông minh, bạn hãy kiểm tra xem với những quan điểm dưới đây có đúng khi bạn áp dụng hay không:
(Đừng coi danh sách kiểm tra này như là những gì quyết định cuối cùng về bảy loại hình trí tuệ của bạn. Hãy coi danh sách này đơn giản chỉ là một cách để bắt đầu khám phá khi bạn muốn tìm đáp số thực tế về trí thông minh của bản thân mình)

1. TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮ:

2. TRÍ THÔNG MINH LOGIC:

3. TRÍ THÔNG MINH KHÔNG GIAN

4. TRÍ THÔNG MINH VẬN ĐỘNG CƠ THỂ

5. TRÍ THÔNG MINH ÂM NHẠC

6. TRÍ THÔNG MINH TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN

7. TRÍ THÔNG MINH NỘI TÂM

 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.