BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Saturday, March 26, 2016

Đáp án, đề thi thử Đại học quốc gia 2015 môn Vật Lý chuyên Nguyễn Huệ

Đáp án, đề thi thử Đại học quốc gia 2015 môn Vật Lý chuyên Nguyễn Huệ

- Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ gồm 50 câu trắc nghiệm. Mời thầy cô và các bạn HS tham khảo. 

Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ để các bạn tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, nội dung chủ yếu trong chương trình lớp 12, thời gian làm bài 90 phút. 
 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.