BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Wednesday, January 2, 2013

Quyết định lựa chọn phát triển bản thân để thành công


Có th nói: thành công không do cơ hi mà chính là do s la chn ca chúng ta đi vi cơ hi đó. Và ngày hôm nay, tôi chia s vi các bn mt bài hc v s la chn đ thành công hơn trong công vic và cuc sng. Đó là la chn đ phát trin bn thân không ngng.
Các bn tr thân mến, thế gii chúng ta đang sng ngày nay, luôn luôn thay đi và tc đ thay đi rt nhanh đến chóng mc. Nhng kiến thc chuyên môn, nhng k năng mà chúng ta hc đưc trưc đây có th đã li thi vi cuc sng, vi môi trưng thay đi không ngng như ngày nay. Đ thành công bn phi thay đi. Thay đi là mt trong nhng yếu t quyết đnh đến thành bi ca mi ngưi trong cuc sng, là yếu t đ phân bit ngưi thành công và k tht bi. Trong khi nhng ngưi tht bi t hào v nhng kiến thc mình hc đưc, thì ngưi thành công li trao di kiến thc, k năng đó không ngng. Và công vic đó đưc gi là: “Phát trin bn thân”.
H là nhng ngưi đã, đang và s thay đi và phát trin bn thân ca mình không ngng đ bt kp vi tc đ phát trin ca thế gii. Chính s thay đi đó, đã giúp h không ngng vươn lên trong cuc sng và đt đưc nhng mc tiêu trong cuc đi, hnh phúc hơn thành công hơn,  vui khe hơn và  có giá tr hơn mi ngày. Ging như công ty Microsoft, mc dù nhng phn mm ca mình đã rt tt, nhưng Bill Gate, v ch tch và ông ch ca Microsoft luôn ý thc đưc tm quan trng ca vic thay đi, không ngng ci tiến và hoàn thin cht lưng ca nhng phn mm ca mình bng cách làm li thi nhng sn phm cũ thay vào đó là nhng phn mm đưc nâng cp lên, nhiu tin ích hơn, cht lưng tt hơn, to ra nhiu giá tr hơn cho khách hàng. Chính vì thế, Microsoft là mt trong nhng công ty phn mm ni tiếng và thành công nht trên thế gii ngày nay. Trong kinh doanh, ngưi ta gi đó là phát trin công ty. Vic thay đi và phát trin bn thân không ngng cũng góp phn to nên s khát bit và thành công hơn trong cuc sng!
Câu hi đt ra đây là: đ phát trin bn thân chúng ta cn phi làm gì?
Có nhiu ngưi nói vi tôi rng đ thay đi bn thân thì phi c gng hc tht nhiu, đ có nhiu chng ch và bng cp. Ging như hc t tiu hc lên trung hoc, lên đi hc xong lên thc s và tiến s vy? Tuy nhiên, đó là mt phn trong vic phát trin bn thân. Ngay bây gi, tôi xin chia s vi bn 3 cách đ phát trin bn thân, đó là:
Hc hi  kinh nghim, tri nghim ca bn thân và ca ngưi khác
Vic hc hi t bn thân mình thông qua vic tp trung, quan sát và phân tích. Ví d, khi có s vic xy  ra trong cuc đi chúng ta, bao gm nhng vic vui, bun, hnh phúc, thành công hay tht bi ca ta trong quá kh thì chúng ta phi tp trung, quan sát và phân tích bng vic tr li câu hi, ti sao vic đó li xy ra như vy? Chúng ta rút ra đưc bài hc gì t s kin y? Và nếu gp nó trong tương lai chúng ta s hành x khác đi như thế nào?...Bng vic tr li nhng câu hi trên chúng ta s rút ra đưc nhiu bài hc, nhng kinh nghim, nhng triết lý sng cho bn thân ca mình.
Hc hi t ngưi khác, bao gm vic hc t ngưi thành công ln ngưi tht bi. Ngưi thành công s dy cho bn biết cách làm thế nào đ thành công mt cách nhanh chóng còn ngưi tht bi s cho bn biết nhng cách làm không hiu qu đ bn tránh xa. Ngoài ra, chúng ta có th hc hi t ngưi khác bng vic tham gia nhng bui hi tho, nhng khóa hc ca nhng din gi, nhng chuyên gia đã thành công trong lĩnh vc ca đó...Bng vic hc hi t ngưi khác, chúng ta s đút rút ra đưc nhiu bài hc  hay, nhng kinh nghim, nhng kiến thc và k năng quan trng đ rút ngn thi gian cũng như cái giá phi tr cho thành công.
Đc sách
Sách là mt kho tàng kiến thc quý báo cho con ngưi chúng ta trong cuc sng này và đc sách là cách rút ngn thi gian đ trao di k năng, kiến thc và kinh nghim cho bn thân. Mi cun sách hay là mt cơ hi đ thay đi và phát trin bn thân mình. Tt c chúng ta, ai cũng đu biết tm quan trong ca vic đc sách, tuy nhiên không phi ai cũng la chn vic đc sách. Chng phi chúng ta, t khi cp sách đến trưng cho đến khi tt nghip đi hc, thc sĩ và thm chí là tiến sĩ chúng ta đc và hc rt nhiu t nhng quyn sách giáo khoa, sách chuyên nghành giúp mình nm bt đưc nhng kiến thc hay đ vn dng trong công vic sau này ca mình. Đ t đó mà chúng ta biết đưc các công thc v toán hc, vt lý, v công thc hóa hc...đ t đó vn dng vào công vic. Và đ phát trin bn thân chúng ta cũng cn đc nhng cun sách viết v suy nghĩ, thái đ v tư duy ca nhng ngưi thành công và giàu có đ m mang đu óc và t đó giúp chúng ta có nhng suy nghĩ sc bén hơn, linh hot hơn. Khi chúng ta làm đưc điu đó, chúng ta s tn dng ti đa sc mnh tim năng ca não b.
Kết thân vi nhng ngưi bn tt
Trưc khi nói đến li ích t vic kết thân vi ngưi bn tt, chúng ta cn phi hiu ngưi bn tt là ngưi như thế nào? Ngưi bn tt đây đưc hiu là ngưi luôn biết yêu thương, quan tâm, lo lng và tôn trng mi ngưi, mt ngưi luôn vui v, lc quan và có tư duy m. T “m đây có nghĩa là sn sàng thay đi, đón nhn và hc hi nhng điu tt đp trong cuc sng. Chính nhng ngưi bn y s là ngun đng viên tinh thân cho chúng ta mi khi ta mt la và gp tht bi, nhng ngưi bn y là ngun đng lc to ln cho chúng ta tiến lên và phát trin, và nhng ngưi bn đó s cho chúng ta nhng bài hc, nhng triết lí sng rt hu ích. Như các c ta vn thưng nói: “gn mc thì đen, gn đèn thì sáng”. Điu đó nói đến tm quan trng ca vic chn bn mà chơi, c th là bn s tr nên ging như nhng ngưi bn mà bn tiếp xúc nhiu.
Trong quá trình hc tp và phát trin bn thân ca mình các bn nên có cho mình mt cun s nht ký đ ghi chép li nhng kiến thc, nhng k năng và nhng phương pháp cũng như nhng triết lý sng có ích cho ta trong cuc sng. Và thnh thong chúng ta li m cun nht ký đó xem li nhng điu mà mình đã hc và chiêm nghim đưc. Và theo như quy lut tp trung ca v trũ, nhng th bn tp trung vào s phát trin và kết qu s hin lên. Đi theo đó là bn thân ca bn s phát trin và to ra nhng bt phá trong cuc sng.
Cui cùng, hy vng rng vi bài chia s này s giúp mi ngưi đc bit là nhng bn tr chúng ta có nhng cái nhìn sâu sc hơn và hiu rõ hơn tm quan trng ca vic phát trin bn thân đi vi s thành bi ca mình trong cuc sng. Và cui cùng, điu tôi luôn mong mun là các bn s có nhng la chn sáng sut cho riêng bn thân mình. Chúc các bn thành công hơn và hnh phúc hơn trong cuc sng!


 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.